Gỗ Nguyên Liệu

PALLET GỖ

thông tin liên hệ
Mr Cường
- 0985173319

Ms Hương
- 0978 614 323

Pallet Gỗ 2 Hướng Nâng

1.1m x1.1m
1.1m x1.1m
1.2m x 1.8m
1.2m x 1.8m
1.4m x 1.4m
1.4m x 1.4m
1.5m x 1.5m
1.5m x 1.5m
1m x 1.2m
1m x 1.2m